Giới thiệu về nhà trường

Giới thiệu….TRƯỜNG THCS NGUYỄN TẤT THÀNH ĐÓNG TRÊN ĐỊA BÀN THÔN TRUNG TÂM XÃ NAM DONG HUYỆN CƯ JUT